Pet

Je ziet het bijna niet, maar hier loopt iemand van ons met een andere pet op dan die van de Deltaband…

Het komt helaas te weinig voor, maar als tegenwoordig iedereen werkelijk aanwezig is bij een optreden – en tijdens het WMC Kerkrade was dit het geval – dan komen wij exact 1 witte ‘marinepet’ tekort. We tellen 44 muzikanten en zijn in het bezit van 43 petten. Niet alleen om die reden zijn we al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor de aanschaf van een nieuw uniform.
Dankzij de medewerking van Muziekvereniging De Bazuin Leerdam werden we 29 juli uit de brand geholpen en liep Patrick op Grote Trom met een uniformpet op van De Bazuin.

We willen hierbij deze prachtige club uit (nog net) Zuid-Holland in de persoon van voorzitter Hans van Willigen hartelijk bedanken voor hun spontane en belangeloze medewerking!