FRIEND VAN DE DELTABAND

Beste lezer,

In 2017 vierde de Deltaband haar 50-jarig jubileum met een reünie, een taptoe en een concert. Dat was ook het jaar waarin we startten met een grote uitdaging: de uniformen zijn aan vervanging toe en we streven ernaar nieuwe uniformen in 2019 aan het publiek te presenteren. De kosten zijn geraamd op € 45.000.

Naast het aanvragen van bijdragen aan diverse instanties en het organiseren van allerlei acties, starten we het project Friend van de Deltaband. Enerzijds omdat dit lekker rijmt, maar anderzijds ook omdat er veel belangstellenden, vrienden, fans, oud-leden zijn die de Deltaband in hun hart meedragen. In de wetenschap dat de subsidies en andere fondsen voor aanschaf van uniformen steeds verder teruglopen willen we met dit project de Deltaband in het nieuw steken.

Hoe gaat het in zijn werk?

Friend van de Deltaband hebben we administratief onder mogen brengen bij de Club van 100 van de Stichting Vrienden van de Muziekvereniging Vlissingen. Met de opbrengst van de bijdragen per jaar wordt jaarlijks de vereniging ondersteund.

De bijdrage van een Friend van de Deltaband (€ 100 per jaar) wordt echter de komende tien jaar exclusief en volledig besteed aan de aanschaf van uniformen voor de Deltaband. Met de opbrengst kunnen wij de rente en aflossing van leningen betalen, die we nodig hebben voor de betaling in 2020.

Wanneer u ons wilt ondersteunen willen we graag uw gegevens doorgeven aan de Stichting Vrienden die e.e.a. verder voor ons afwikkelt (o.a. de machtiging voor een jaarlijkse automatische incasso). Als u nog aanvullende vragen heeft staan we graag voor u klaar: 06-53680559.

Friend van de Deltaband

Wij vragen:

 • tien jaar lang € 100 per jaar die exclusief bestemd is voor de aanschaf van nieuwe uniformen;

Als Friend van de Deltaband willen we u nauw betrekken bij de Deltaband:

 1. naamsvermelding op een speciaal bord in ons nieuwe clubhuis;
 2. naamsvermelding op de website;
 3. ieder jaar twee gratis tribunekaarten voor de taptoe Vlissingen;
 4. vier keer per jaar het clubblad De Notenbalk
 5. Een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie  van de vereniging

Best Friend Forever (BFF)

Wij vragen:

 • uw leven lang € 100 per jaar die exclusief bestemd is voor de Deltaband, waarvan de eerste tien jaar voor aanschaf van nieuwe uniformen;

Wij bieden:

 • naamsvermelding op een speciaal bord in ons nieuwe clubhuis;
 • naamsvermelding op de website;
 • ieder jaar vier tribunekaarten voor Taptoe Vlissingen;
 • vier keer per jaar het clubblad De Notenbalk per post;
 • uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie van de vereniging

Maatwerk

Naast bovenstaande opties is er altijd een mogelijkheid tot maatwerk: een eenmalige gift, een hoger jaarbedrag of de betaling van een jaarbedrag in gedeelten.

Als u daarover vragen heeft: 06-53680559.

Met vriendelijke groet,

De leden van de Deltaband