ANJER ACTIE

ANJER ACTIE

HOUD CULTUUR LEVEND

Binnenkort zullen we met de Deltaband collecteren voor de Anjercollecte in 2 wijken in Vlissingen. De Anjeractie is de jaarlijkse collecte van het Cultuurfonds: verenigingen collecteren met als motto “Houd cultuur levend”. Wil je daar aan bijdragen? De Anjeractie zamelt ook online geld in:

https://zeeland.anjeractie.nl/…/steek-de-deltaband-vlissing…

Op bovenstaande pagina kun je kun je je steentje bijdragen aan cultuur, maar ook aan de Deltaband! Het geld wat wij hier als Deltaband aan zullen verdienen, zal gebruikt worden voor een nieuw uniform.